คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

8 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045 อัตราเงินเดือน 21,750 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา