วิศวฯ เหมืองแร่ฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University และ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ตลอดจนคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด ในโอกาสนำนิสิตแลกเปลี่ยนฝึกงานจาก Division of Sustainable Resources Engineering, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29129
แกลลอรี่