ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์แต่งตั้ง (Designated Professor)

31 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์แต่งตั้ง (Designated Professor)" การจัดการหลักสูตร Transnational Doctoral Programs for Leading Professional in Asian Countries ของมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
แกลลอรี่