วิศวฯ มช. หารือกับเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความร่วมมือเพื่อการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พัฒนาความสามารถแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

13 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารถ่ายทอดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และผู้แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ Mr.Tibor Czako; Sr. Director Operations Outside product. DEV พร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารบริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การควบรวมกิจการกับ บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ จำกัด ผู้พัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ โซลูชั่นการเชื่อมต่อและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา วิจัย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ทั้งยังยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ของชาติสำหรับการเปลี่ยนผ่านยุคอุตสาหกรรมไปสู่ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล” ที่กำลังจะมาถึง โดยบริษัทฯ มุ่งหมายสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมแก่นักศึกษา รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เช่น ทุนสำหรับการศึกษาและวิจัยของคณะฯ การทำโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมร่วมกัน รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ของคณะฯ เป็นต้น ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28562