ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

21 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

อ่านประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสิริภรณ์ ชมภูธัญ
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 053-941915 ในวันและเวลาทำการ
แกลลอรี่