พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถวายแด่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ รับถวายเทียนพระราชทานที่ทรงอธิษฐานจิต
สำหรับการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเทียนพรรษาที่ทรงอธิษฐานจิตแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงและบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่