การประชุมหารือการจัดโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ 2566

9 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมไม้ไผ่เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และวัสดุพื้นถิ่น ให้การต้อนรับ คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ และร่วมประชุมหารือการจัดโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ 2566 (International Bamboo Architecture and Material Innovation 2023) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่