คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ E190047 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ

17 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ E190047 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ
(รายละเอียด : คลิกที่นี่)