สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา และพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม รายวัน 2 อัตรา

13 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร

ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดังรายละเอียดแนบ