รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

3 สิงหาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
แกลลอรี่