คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

12 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท

- ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
- ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


สมัครงานออนไลน์ คลิก