ครบรอบ 48 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 48 ปี ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานต้อนรับและรับมอบ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่