คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Benedikt Zoefel จากสถาบัน Brain and Cognition Research Centre in Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Benedikt Zoefel จากสถาบัน Brain and Cognition Research Centre in Toulouse ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกัน ภายใต้แผนงานขอทุน French-Thai SIAM grant ในหัวข้อเรื่อง The collaborative project : “Individual differences in audio-motor synchronisation: Key to predict rehabilitation success?" รวมทั้งการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง tentative title: "Rhythms in the brain - why we need them and how to change them" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
แกลลอรี่