คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

30 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบเสื้อกาวน์และแสดงความยินดีในการเข้าสู่วิชาชีพทันตแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่