ประกาศ มช. ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home)ฯ (ครั้งที่ 2)

14 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่