Food Exploratory Trip และ Design Thinking ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

10 พฤษภาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ชนะเลิศการแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2019 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Food Exploratory Trip และ Design Thinking ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และได้เข้าร่วมงาน Tutto Fair ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของอิตาลีและทั่วโลก พร้อมทั้งยังได้พบกับเทคโนโลยีที่ใหม่ๆ นวัตกรรมอาหาร Trend อาหารของโลก รวมถึง FoodTech และ Start Ups จากทั่วทุกมุมโลก
แกลลอรี่