สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบรรณารักษ์ 3 อัตรา

30 กรกฎาคม 2564

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 3 อัตรา

      คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจเฉพาะสาขา ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการตลาด)

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท 

รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/7/94 

แกลลอรี่