รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

2 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22302