หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2564 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เมษายน 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!! หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2564 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2564 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2151 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 943 625 -6

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่