พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน”

18 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จัดพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ สันเขื่อน อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและเยาวชนที่วาดภาพในกิจกรรม “แต่งแต้มแม่ข่า บูชาเมืองงาม ขามนามนครพิงค์” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ถนนอัษฎาธร ริมคลองแม่ข่า
และตัดริบบิ้นเพื่อเปิดทางเดินชมนิทรรศการแกลเลอรี่กลางแจ้ง และเดินชมนิทรรศการ กลางแจ้งความยาวกว่า 100 เมตร ไปตามสันเขื่อนอ่างแก้วพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน อาทิ
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
น.ส.วรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตารจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นิทรรศการศิลปะ “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน” เป็นโครงการร่วมระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อสื่อคุณค่าแหล่งมรดกที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มศิลปิน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน ซึ่งผลงานนั้นได้ถูกคัดเลือกมาเพื่อจัดแสดงเป็นนิทรรศการใหญ่ในรูปแบบกลางแจ้ง และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์พื้นที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงชิ้นงานศิลปะภาพวาด ความยาวกว่า 100 เมตร บนทางเดินเรียบสันเขื่อน อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสื่อความหมายคุณค่ามรดกอันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ผ่านภาพวาดของศิลปินในนิทรรศการและทางออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความภาคภูมิใจนี้ไปสู่สาธารณชน และนานาชาติ

โดยนิทรรศการศิลปะ “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน” ได้เปิดรับผลงานร่วมแสดงในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดนิทรรศการไปเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการออนไลน์แทน และเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการทำพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 -18.30 น. ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่