นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์ นายวีกิจ ใจเกิง และ นางสาวเมธาวี อึ้งจิตรไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับพื้นที่เขตการศึกษาเชียงใหม่ ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนไปแข่งในรอบต่อไป ในเดือนธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
แกลลอรี่