มาร่วมเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ฟรี” ผ่านระบบ THAIMOOC

7 มิถุนายน 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


มาร่วมเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ฟรี” ผ่านระบบ THAIMOOC ได้ทางลิงค์นี้ https://thaimooc.org/site/CMU_MOOC/ ข้อมูลโดย : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
แกลลอรี่