วิทยาลัยการศึกษาศึกษาตลอดชีวิต โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย ร่วมหารือกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2566

28 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการศึกษาศึกษาตลอดชีวิต โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย ร่วมหารือกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร "Hard Skills" ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ โลจิสติกส์ ที่ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตร "Soft Skills" ทักษะสำคัญที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่