เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย" 20 พ.ย. 63

22 ตุลาคม 2563

คณะนิติศาสตร์

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย"

พบกับการบรรยายหัวข้อ
- ขยับ ปรับ เปลี่ยน : มองกฎหมายในยามพลิกผัน โดย สฤณี อาชวานันทกุล
- ปลดแอกนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ปลดแอก โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล
และหัวข้อนำเสนอที่น่าสนใจอีกมากมาย


อ่านรายละเอียดกำหนดการ https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/
ลงทะเบียน https://cmu.to/lawcmuconferenceregis


ค่าลงทะเบียน 500 บาท (เฉพาะวันนี้ - 30 ต.ค. เท่านั้น)
download หนังสือเชิญประชุม https://cmu.to/69utN

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 053-942936แกลลอรี่