นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ณ สหรัฐอเมริกา

5 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ Miss SAKURAKO MASUDA นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนแลกเปลี่ยนในโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), Academic Fellowship for Fall 2022 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 28 กันยายน 2565 ณ สหรัฐอเมริกา
แกลลอรี่