คณบดีร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16  
แกลลอรี่