รับมอบทุนวิจัยในลักษณะ Matching Fund กว่า 1.4 ล้านบาท

25 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นผู้แทนของคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธานมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบทุนวิจัยในลักษณะ Matching Fund โครงการ “นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ผลิตจากสารสกัดออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ในเมล็ดรำ และใบของข้าวพันธุ์สีเข้ม” โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ สังกัดศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้สถาบันฯ จำนวน 1,424,100.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้เป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว โดยมีการจัดพิธีมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
แกลลอรี่