อาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับประกาศนียบัตร ให้เป็น Exemplary Peer Review ปี 2020-2021 จาก PJAHS

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตร ให้เป็น Exemplary Peer Review ปี 2020-2021 จากวารสารระดับนานาชาติ Philippine Journal of Allied Health Sciences จัดพิมพ์โดย University of Santo Tomas-College of Rehabilitation Sciences, Manila, Philippines.
แกลลอรี่