ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 19

4 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

      ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 19 กิจกรรมประกอบด้วย ตำราทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนังสือทั่วไปและสื่อเพื่อการศึกษา การบรรยายที่น่าสนใจ และเวิร์คช็อป ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 1, 2 อาคารเรียนรวม และ Skywalk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร
Facebook: https://www.facebook.com/cmumedlib
เว็บไซต์: https://w1.med.cmu.ac.th/library/MBD/

แกลลอรี่