นักศึกษา อก.ม.ช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021

14 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย น.ส คณานิภา วงศ์ธนาทรัพย์, น.ส.จีรารัตน์ ขัดทิ, น.ส.ชลทิพย์ วิชัยสกุล, นาย ชูติภูมิ กันแก้ว, น.ส.ภัทรมน ปูอินต๊ะ และน.ส.มธุรดา ชัยชนะเลิศ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021
Theme : Smart Food For New Normal
จากผลงาน : Wonder meat ผลิตภัณฑ์สามชั้นจากเห็ดหอม โดยมี ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่