รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

13 สิงหาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
แกลลอรี่