นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน

ทีมที่ 1
1. นายพบพล สิริพรคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นางสาวพิมพิรัตน์ คำตุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3. นางสาวจุฑารัตน์ สำลีราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. นางสาวสุชัญญา นัยนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ทีมที่ 2
1. นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นางสาวศุภรัศม์นรี สุรีติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นางสาวสุพนิดา วรรณชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
4. นายชัยณรงค์ มณีวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันมารยาทไทย ระดับประเทศ
 
แกลลอรี่