การพบปะหารือระหว่างผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

6 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหารือร่วมกันกับ ผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่