คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาฯ

3 เมษายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ สนามกลางคณะฯ

แกลลอรี่