นักวิจัย MDRI ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ประจำปี 2567

31 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

นักวิจัย MDRI ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ประจำปี 2567 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


ดร. วศิน วงศ์วิไล นักวิจัย หน่วยวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ประจำปี 2567 และได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จิ้งหรีด...แมลงสุดฮิต ธุรกิจมาแรง” วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยระหว่างงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับฆ่าเชื้อโรคและควบคุมแมลงศัตรูในกระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีด รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับ เกษตรกร ผู้ประกอบการจิ้งหรีด และนักวิชาการ รวมถึงได้หารือแนวทางความร่วมมือของการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

แกลลอรี่