คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารจาก KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ

12 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

            ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kaeko Kamei, Director of International Center และ Vice President of KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการทำวิจัย ตลอดจนการสร้าง Joint Program ร่วมกันระหว่างสถาบันในอนาคต ในวันที่ 12 กันยายน  2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่