คณบดีให้การต้อนรับหัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบกจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและงานด้านวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกัน

2 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณกันย์ จำนงค์ภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบกจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและงานด้านวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่