คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2566

8 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตนายกสภาการพยาบาล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปี 2566 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

แกลลอรี่