วิศวฯ มช. ต้อนรับ นร. เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เปิดเยี่ยมชมหุ่นยนต์ตัวเก่งของ REAI

7 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะผู้สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดสอน นอกจากนี้ยังแนะนำอาชีพของวิศวกรด้านต่างๆ โดยนักเรียนได้เยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics Engineering and Artificial Intelligence: REAI) อีกทั้งการสาธิตหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสี่ขา: Mobile Robot (หุ่นยนต์น้องหมา) เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการทำงาน ประโยชน์ ตลอดจนสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เมื่อเข้าเรียนในสาขาดังกล่าว
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30108
แกลลอรี่