น.ศ. วิศวฯ มช. คว้า Best Presentation Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2023

27 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคว้ารางวัล Top 20 Best Presentation Award จำนวน 2 รางวัลด้วยกัน

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 7 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานในงานประชุมดังกล่าว ภายใต้ 5 หัวข้อ คือ Population, Food, Energy, Environment และ Agriculture Innovation ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานประชุม 111 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย ของ 5 ประเทศ

โดยมีรายนามนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
  • Mr.Wahyu Nurkholis Hadi Syahputra นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอหัวข้อ Integrating Advanced Neural Networks and Computer Vision for Precision Classification of Palm Oil FFB
  • Mr.Herath Mudiyanselage Senaka Bandara นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอหัวข้อ Sustainability evaluation of broiler waste management practices in Thailand
การประกาศผลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีปิดการประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ ซึ่งภายในงานนักศึกษาของเเต่ละมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเเสดงประจำชาติมาเพื่อสร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
แกลลอรี่