นศ.ป.โท คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Oral Presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

28 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นายธนทัต ภมรสุพรวิชิต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation สาขา Immunology ผลงานวิจัยเรื่อง Engineering Humanized Anti-CD147 Antibody with Enhanced ADCP activity for Cancer Therapy โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส เป็นที่ปรึกษาร่วม ในการประชุมวิชาการสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
แกลลอรี่