ไปให้สุด…ฉุดตำแหน่งรองแชมป์ ลูกช้างเหล็กโยธาลงสนามประชันงานงานก่อสร้างแบบเป๊ะปัง ใน AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022: BIM EMPOWER CIVIL

16 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุทธญาณ์ ปกป้อง และนายจีรเดช โชติกะ นักศึกษาระดับปริญาตรีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Hor 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าแข่งขันการจำลองงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022 ในโปรแกรม BIM EMPOWER CIVIL จัดโดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทีมข้างต้นเป็น 1 ใน 20 ทีมผ่านการคัดเลือกให้ประลองไอเดียระดับประเทศในสนามจริงแบบ Virtual คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นอกเหนือจากการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้าง และเทคโนโลยี Building Information Modeling หรือ BIM ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ ตัวช่วยในการวิเคราะห์และควบคุมโปรเจค ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำ ตลอดจนข้อมูลจำเป็นในการรองรับกิจกรรมการก่อสร้าง การแปรรูป และการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้การก่อสร้างบรรลุผล เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านวิศวกรรมตามมาตรฐาน AP พร้อมโอกาสศึกษามาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างและวัฒนธรรมแนวทางการทำงานของเอพี บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยอีกด้วย ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29110
แกลลอรี่