รับมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเป็นตัวแทน Keynote Speaker Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน จากงานประชุมทางวิชาการ AAPBS 2021 Virtual Academic Conference เข้ามอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ( Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่