สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง "Pony Pre-Test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 2

13 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในนามอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง "Pony Pre-Test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 2" จัดโดย ชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมคอกม้าชั่วคราวสำหรับจัดเก็บม้าในการแข่งขัน และคอกเก็บม้าของชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่