เปิดวิสัยทัศน์ด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หารือความร่วมมือด้านหลักสูตร และรับ นศ.ฝึกงาน ผบห.วิศวฯ มช. เยี่ยมชม บ.พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

22 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนหารือความร่วมมือเพื่อรับนักศึกษาในหลักสูตร Integrated Engineering (วิศวกรรมบูรณาการ) รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีคุณธนานิษฐ์ ฉายอรุณกุลรัตน์ ผู้จัดการส่วนระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณธันยพร อ้อพงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งยังให้ความสนใจแก่การสร้างความร่วมมือทั้งสองด้านอย่างยิ่ง โดยจะหารือรายละเอียดกันคราต่อไปให้สามารถเริ่มดำเนินการในต้นปี 2566 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29232
แกลลอรี่