ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 กันยายน 2563

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้อนรับ ดร.ปิยดา ดาวดึงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คุณวราภรณ์ ลิ้มทองกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ และคุณรุสดี แวดือรามัน นักพัฒนาโปรแกรม จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสเข้าศึกษาระบบ Assurance of Learning และการประยุกต์ใช้ Sedona System ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9:00-13:30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ  ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba091863
แกลลอรี่