นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา พร้อมด้วย ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด Our Memories On The Railway ความทรงจำระหว่างทาง” ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัด “กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562” ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาน้องใหม่ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อสานสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาน้องใหม่ รวมถึงสืบสานประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรถไฟมีกำหนดออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ และจอดพัก ณ สถานีรถไฟลพบุรี สถานีรถไฟนครสวรรค์ สถานีรถไฟพิษณุโลก สถานีรถไฟลำปาง และสิ้นสุดการเดินทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 14 คน และมีนักศึกษาสโมสรนักศึกษา จำนวน 10 คน ตัวแทน ส.มช. คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน และ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 คน เป็นผู้กำกับติดตาม
แกลลอรี่