คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

8 มกราคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

** คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดที่นี่ **