ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พบพี่บัณฑิต” ปี 62

30 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พบพี่บัณฑิต” ปี 62  เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อถ่ายรูปร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ลานจามจุรี คณะสังคมศาสตร์ มช.
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/soanthrocmu/
แกลลอรี่