ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวัสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี"

28 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวัสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี" ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่